Laurent Faye en duo

Laurent Faye : Guitare/Chant

Lolo Ganzaman : Basse/Choeurs